Infobrion Correo Electrónico

Organización

O Concello de Brión asume a Dirección de Infobrion.com, sendo o responsable directo da xestión e funcionamento do portal dixital www.infobrion.com. O Consello de Edición de Infobrion.com eríxese como un órgano de consulta, control e seguimento de tódolos contidos e iniciativas do portal dixital www.infobrion.com. O Consello de Redacción de Infobrion.com está composto por tódolos técnicos que traballan activamente na producción de contidos e no mantemento do portal dixital www.infobrion.com.

A Concello de Brión asume as tarefas de redacción e publicación dos apartados de Brión Pobo e CiberEducación, composto este último polas seccións de Gardería Municipal do Concello de Brión, CiberEscola de Pedrouzos e CiberInstituto de Viceso. Tamén asume a xestión de todas as Axendas relacionadas coa CiberEducación así como as de redacción e publicación de tódolos apartados do portal dixital www.infobrion.com relacionados cos Foros de Opinión, as Enquisas, o Mercadiño Virtual e a Axenda de Brión Pobo.


CONSELLO DE REDACCIÓN

D. Xulio Mallo Nieto
Concello de Brión
D. Armando Patiño Nimo
Concello de Brión
D. Antonio Casal Andujar
Concello de Brión
Xosé Manuel Trigo Romero
Concello de Brión
Dna. Dora Vieiro Nogueira
Concello de Brión
Dna. Agueda Paz Seijas
Concello de Brión
D. Carlos Pintor
Concello de Brión

DIRECCIÓN

D. Xulio Mallo Nieto
Concello de Brión
D. Armando Patiño Nimo
Concello de Brión

CONSELLO DE EDICIÓN

D. Xosé Luís García García
Concello de Brión
D. Xulio Mallo Nieto
Concello de Brión
D. Armando Patiño Nimo
Concello de Brión
D. Antonio Casal Andujar
Concello de Brión
D. Luciano Pena Andrade
Concello de Brión
Dna. María Victoria Varela Rodriguez
Concello de Brión
D. Xosé Antonio Bouzas Neo
Concello de Brión
D. Alberto Álvarez Escudero
Concello de Brión
Dna. María Dolores Campos
Directora da Gardería Municipal de Brión

OrganizaciónOrganización
© 2006. Infobrion.com    |
Proxecto elaborado polo grupo de investigación Gis-T en colaboración co grupo Novos Medios da Universidade de Santiago de Compostela.
Patrocinio económico do Ministerio de Ciencia y Tecnología e programa PRODER-II. Proxecto SINDUR Sociedade da Información e Desenvolvemento Urbano-Rexional (SEC-2002/01874)
Coa colaboración de:     |
Unión EuropeaMinisterio de Educación y CienciaMinisterio de Agricultura Pesca y AlimentaciónXunta de GaliciaFondo Galego de Garantía AgrariaAgaderConcello de BrionFundación Germán Sánchez RuipérezUniversidade de Santiago de Compostela