Infobrion Correo Electrónico
Sons
- Non hai
Videos
- Non hai
Info Relacionada
- Non hai
Foros Relacionados
- Non hai
Otros Trabajos

Instituto de Educación Secundaria de Brión

-------------------------------------------------------------------------------------------

ENDEREZO-------------------------------------------------------------------------------------------

Paseo de Pedrouzos, s/n - Brión
15865 Brión (A Coruña)
Teléfono: 881 866 058
Fax: 881 866 074

E-mail: ies.brion@edu.xunta.es-------------------------------------------------------------------------------------------

LOCALIZACIÓN-------------------------------------------------------------------------------------------

O centro está situado na Rúa paseo de Pedrouzos, no centro do concello de Brión, ao pe do CEIP de Pedrouzos e a 2 minutos da entrada a AG-56 - Santiago - Brión.

-------------------------------------------------------------------------------------------

NIVEIS EDUCATIVOS-------------------------------------------------------------------------------------------

No IES Brión impártense os catro cursos da ESO, e primeiro curso de Bacharelato. Na acturalidade conta cun Programa de Diversificación Curricular en 3º e 4º de ESO e agrupamentos específicos en 2º da ESO.

-------------------------------------------------------------------------------------------

BREVE HISTORIA-------------------------------------------------------------------------------------------

O centro empezou a funcionar no curso 1989/90 como colexio de EXB. Estaba dotado dun total de 8 unidades, unha de educación infantil e 7 de EXB, xa que inicialmente os cursos de 1º e 2º estaban na mesma aula. No curso 1998/99 transformouse en Instituto de Educación Secundaria. Durante o verán de 1998 realizáronse certas reformas para adaptar o centro ás esixencias da ESO, como a construcción da zona dos despachos, creación das aulas específicas, construcción do ximnasio, etc.

-------------------------------------------------------------------------------------------

UNIDADES-------------------------------------------------------------------------------------------

No curso 2008/09 están en funcionamento 11 unidades de ESO, distribuidas do seguinte modo:

Como centro da ESO créase con 8 unidades, pero debido ao incremento do alumnado foi necesario pasar ás 11 unidades coas que contamos na actualidade, máis os grupos que realizan un programa de diversificación curricular en 3ºe 4º de ESO.

-------------------------------------------------------------------------------------------

ALUMNADO-------------------------------------------------------------------------------------------

No curso 2008-09 o número de alumnos/as do centro ascende a 247. Os alumnos están distribuidos por cursos como se representa na seguinte táboa:


-------------------------------------------------------------------------------------------

INSTALACIÓNS-------------------------------------------------------------------------------------------

No curso 2008/09 o centro conta con 12 aulas, despachos de dirección, xefatura de estudios, administración e orientación, conserxería, cafetería, 2 departamentos e as seguintes aulas específicas:

- Aula de Tecnoloxía.
- Aula de Música.
- Ximnasio
- Laboratorio compartido por CC.NN. e Física e Química.
- Aula de Informática.
- Biblioteca con capacidade para 20 alumnos/as.

-------------------------------------------------------------------------------------------

PROFESORADO-------------------------------------------------------------------------------------------

Na actualidade o IES de Brión conta cunha plantilla de 35 docentes.


-------------------------------------------------------------------------------------------

Envíalla
© 2006. Infobrion.com    |
Proxecto elaborado polo grupo de investigación Gis-T en colaboración co grupo Novos Medios da Universidade de Santiago de Compostela.
Patrocinio económico do Ministerio de Ciencia y Tecnología e programa PRODER-II. Proxecto SINDUR Sociedade da Información e Desenvolvemento Urbano-Rexional (SEC-2002/01874)
Coa colaboración de:     |
Unión EuropeaMinisterio de Educación y CienciaMinisterio de Agricultura Pesca y AlimentaciónXunta de GaliciaFondo Galego de Garantía AgrariaAgaderConcello de BrionFundación Germán Sánchez RuipérezUniversidade de Santiago de Compostela